Menu

Vad bör man känna till om värmepumpar?


Ett vanligt sätt idag att värma upp sitt hus på är att använda sig av värmepumpar. Detta är ett sätt att använda energin som kommer från marken, vattnet i sjöar, luften eller berggrunden. Det finns skillnader i hur man använder dessa fyra olika källor med värmepumpar. Främst så skiljer man på hur energin förs ut från pumpen samt på hur energin förs in i pumpen. Det låter mer komplicerat än vad det faktiskt är. Nedan följer en beskrivning av dessa fyra olika metoder.

Att använda sig av markvärmepumpar

Markvärmepumpar kan vara antingen via berg eller jordvärme. Den allra vanligaste typen är bergvärme vilket innebär att energin som pumpen hämtar upp kommer från ett hål som har borrats långt ner i berggrunden. Markvärmepumpar kan också fungera genom att man gräver ner slingor i trädgården som genererar energi via pumpen. Detta kallas istället för jordvärme eller markvärme. Vidare så kan dessa slingor också vara nedgrävda vid en sjö eller grundvattentäkt. I detta fall så fungerar vätskan i form av energi som skickas till pumpen och som i sin tur förser huset med varmvatten. Utifrån detta så kan man förstå att det krävs en investering för att använda sig av markvärmepump, men å andra sidan så ger det också en mycket stor energivinst.

Att använda sig av luftvärmepump

Detta är ett sätt att nyttja energin som kommer via utomhusluften. Det är mycket smidigare att installera dock leder det inte till lika bra energieffektivitet och därmed inte heller lika stor besparing rent ekonomiskt.

Att använda sig av frånluftsvärmepump

Detta är ett sätt att nyttja energin som kommer från luften i ventilationen, så kallad frånluft. Detta är ett smart sätt att skapa en mekanisk ventilationslösning men kräver å andra sidan en svårare installation av ventilationskanalerna.

Att använda sig av luftvärmepump

Denna lösning fungerar som ett komplement till de hus som nyttjar direktverkande el. Det är en lösning som kräver en hel del skötsel men är å andra sidan den absolut billigaste lösningen.