Menu

För- och nackdelar med solfångare och elvärme


Idag är kanske de vanligaste alternativen för uppvärmning av hus fjärrvärme och att använda sig av värmepumpar. Men det finns andra alternativ som man också bör känna till och jämföra innan man tar några beslut. Detta gäller värme via solfångare, värme och gas.

Hur fungerar husvärme via solfångare?

När man väljer att använda sig av solfångare innebär det att dessa värmer vatten vilka sedan används i kombination med andra uppvärmningsmetoder. Har man ett hus som är uppvärmt med endast el så kan man räkna med en minskning av köpt energi på mellan 2000-2500 kWh/år. Vill man installera solceller så kan ett bidrag fås genom länsstyrelsen. Det har blivit ett ökat intresse för solfångare eftersom dessa kan driva andra uppvärmningsmetoder såsom värmepumpar. Väljer man som husägare att satsa på nätanslutna solceller så kan avdraget bli så stort som 35% av hela investeringen. Vidare finns det även förslag via regeringen att konsumenter som använder sig av egen förnybar el skall kunna nyttja ett skatteavdrag.

Fördelarna med att använda sig av solfångare är först och främst den förnyelsebara energikällan. Solfångare minskar konsumentens rörliga energikostnad och ger värme under sommarperioden, då husets andra värmekälla inte används. Nackdelarna är så klart att den är en väderbunden energikälla och att det därmed också finns ett lägre tillskott under vintern.

Hur fungerar elvärme?

Ett enkelt men dyrare sätt är att använda sig av elvärme vilket innebär att man har vattenburen värme tillsammans med en installerad elpanna. Eller så har man direktverkande el vilket kan hjälpa till att hålla nere kostnaderna genom att man också nyttjar en luftvärmepump eller kamin. Men man bör se över sitt eget system för att se om kostnaderna kan hållas nere. Fördelen med elvärme är att installationen är billigare och det krävs inte så mycket arbete. Nackdelen är som sagt ett högre pris per kWh.