Menu

4 olika alternativ för uppvärmning av hus


Det kan vara svårt att navigera runt alla de olika alternativ som finns för att värma upp sitt hus. Här följer en kort lista med 4 av dessa olika möjligheter

1. Pelletsbrännare liknar användning av ved för energiförsörjningen, men är faktiskt 3 gånger så mycket effektivt. Man kan använda sig av en oljebrännare eller så behöver man installera en pelletsbrännare. Det krävs ingen el för att sätta igång pelletsbrännaren, men man bör tänka på att det krävs en hel del utrymme för att bevara alla pellets. INstallation och brännare kostar runt 50 000 kronor och man kan räkna på att förbrukningen av pellets går på cirka 10 000 kronor per år.

2. Markvärme innebär att man installerar slingor i trädgården, vilka får till en värmepump som finns inne i huset. På så sätt så använder man sig alltså av den energi som marken samlar. Detta är ett billigare alternativ än bergvärme men man måste dock ha en ganska så stor tomt för att installera dessa slingor. Kostnaden kan variera ganska mycket men man bör räkna med minst 35 000 kronor samt en värmepump som går på 10 000 kr.

3. Luft samt vatten värmepump fungerar på så sätt att luften som finns utomhus sugs upp och värms upp via en värmepump. den varma luften skickas sedan till i huset. Att använda sig av denna uppvärmningsmetod är fördelaktigt för miljön och installationen är relativt enkelt. Det krävs dock el och värmepumpen kan upplevas som bullrig. Elräkningen kan hamna på en årlig summa av 5000-8000 kronor. Utöver detta så måste man installera och köpa värmepumpen.

4. Vedeldning kräver en vedpanna och även en del arbete eftersom man måste fixa med ved. Det krävs också att huset har en skorsten. Men detta alternativ är ganska billigt och kan vara självförsörjande. Kostnaden beror dels på vilken kamin och vedpanna som man väljer att använda sig av.