Menu

Välkommen till oss!


Att köpa hus och vara husägare är ett stort ansvar, dels rent ekonomiskt men också för miljön. Ett hus kräver en hel del energi vilket kostar pengar och kan ha en negativ påverkan på miljön om man inte tänker efter. Idag finns det många olika lösningar för att kunna värma upp sitt hus så bra som möjligt. Kronvalls skorstenar arbetar för att tydliggöra alla dessa olika möjligheter till sina kunder så att man skall känna sig så säker som möjligt när det är dags att eventuellt byta typ av el och värme.

Men att byta energiförbrukningen i ett hus är inte alltid en enkel sak. Det gäller att vara påläst kring de olika alternativen, kunna jämföra mellan dessa och förstå vad som fungerar bäst för ens eget hushåll. Många gånger så kanske man vill göra precis som en bekanta gjort, för att slippa allt förarbete, men att faktiskt ha forskat och räknat kring de olika alternativen är a och o för att kunna komma fram till rätt beslut. Man kanske vill byta från direkt el till bergvärme, eller så kanske man helt enkelt vill komplettera direkt el med luftvärme. Vad kommer att kosta minst i det långa loppet? Att h en längre vision för hur man vill driva sitt hus är viktigt eftersom tanken med dessa lösningar och investeringar är långsiktiga.

Via vår hemsida kan man ta del av flera informativa artiklar och texter gällande olika värmesystem för hus, hur dessa installeras, vad som är mest effektivt men också eventuellt dyrast att installera. Allt skall vara så transparent och lättförståeligt som möjligt, men man är alltid välkommen att ta direkt kontakt med oss för mer information om de olika alternativen. Här finns det också förklaringar kring vilka alternativ som har minst påverkan på miljön, vilket idag blir en allt mer viktigt perspektiv att utgå ifrån.